Комуністи боролися з церквою, сучасні нелюди знищили її вогнем, а вона воскресла !

У селі Попеляни 1835-го звели дерев’яну церкву Воздвиження Чесного Хреста. Упродовж 1961-1963 рр. церква не діяла. Т. зв. церковна двадцятка розпалась і припинила діяльність. Тому, за словами тодішнього чиновника від релігії, віруючі с. Попеляни задовольняли духовні потреби у церкві с. Дмитрів (відстань до с. Попеляни 1100 м.). Голова виконкому райради Н. Назарчук та секретар виконкому райради Р. Видиборець просили зняти з реєстрації церковну громаду, а приміщення храму передати колгоспові “Україна” під склад (ДАЛО. Ф. – Р. 1332.- Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 14).Таке заключення було зроблено 30 липня 1963 р. З архіву  :”о снятии с регистрации религиозного обьединения в с. Попеляни, Пустомитовского района, Львовской области. Учетная карточка № 30. В с. Попеляни значится на регистрации религиозное обьединение  Воздвиженской православной церкви, которое прекратило свою деятельность в июне 1961 г. Служби в церкви не отправляются.  Исполнительний орган и двадцатка распались. Верующие  села ходатайств о возобновлении  деятельности церкви не возбуждают, т. к. удовлетворяют религиозние чувства в церкви  с. Дмитре, расположенной в  1 км. Здание в церкви деревяное, размер 106 кв. м. , на учете памятников  архитектури  не состоит, находится в запущенном состоянии, требует капитального ремонта. Общественность села требует здание етой церкви переоборудовать под склад колхоза “Украина” с изменением  внешнего вида. Считаю возможним снять с регистрации религиозное обьединение и разрешить переоборудование церкви. Уполномоченний Совета… по Львовской области Н. Винниченко (ДАЛО. Ф. Р. – 1332. – Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 13). Председателю Совета… тов. Куроедову, г. Москва; Уполномоченному Совета по УССР тов. Пинчуку, г. Киев. Иcполком Пустомитовского райсовета за № 345 от26 июля 1963 г.  принял решение, которим ходатайствует о снятии с регистрации религиозного обьединения православной церкви в с. Попеляни и о переоборудовании здания церкви с изменением  внешнего вида под склад колхоза “Украина”. Изучением етого вопроса установлено, что религиозное обьединение  прекратило свою деятельность в июне 1961 г. Никто из жителей села не ходатайствовал о возобновлении  его деятельности. Считаем необходимим  снять ето религиозное обьединение с регистрации и разрешить переоборудование здания церкви под склад колхоза “Украина”. Представляем Вам материали по етому вопросу на согласование. Примечание: решение РИК, заключение Совета. Фото. (ДАЛО. Ф. Р – 1332. – Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 12). Председателю Совета… тов. Куроедову (Москва). Копія: Уполномоченному Совета…  по Львовской области тов. Н. Винниченко. Представляю на рассмотрение Совета письмо исполкома Львовского обастного (сельского) Совета.. от 5 августа 1963 г. № 101 и заключение урполномоченного Совета… по Львовской области тов. Винниченко о снятии с регистрации религиозного обьединения в с. Попеляни Пустомитовского района, как прекратившего свою деятельность с июня 1961 г., и о переоборудовании церковного здания  с изменением внешнего вида. Учетная карточка № 30. С предложением исполкома Львовского (сельского) Совета… согласен. Приложение: на трех листах и фотография только Совету. Зам. уполномоченного Совета… Украинской ССР  Н. Гладаревский (ДАЛО. Ф. Р-1332, – Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 103). Рішення виконкому Львівської  обласної (сільської) ради від 14 вересня 1963 р. № 516. м. Львів. Про зняття з реєстрації релігійних громад та переобладнання культових споруд. Розглянувши стан релігійних громад в області, виконком обласної (сільської) Ради…, вирішив: 1) Зняти з реєстрації релігійну громаду… по Пустомитівському районі – у селі Попеляни. 2) Дозволити переобладнати… культову споруду (церкви) в с. Попеляни… Голова виконкому…С. Стефаник. Секретар …О. Кушнєрова (ДАЛО. Ф. Р-1332. – Оп. 1. – Спр. 24. –арк.55). Попелянська церковиця  Воздвиження Чесного Хреста в и ж и л а. 20 серпня 1991-го релігійна громада церкви с. Попеляни зареєструвала Українську Греко-Католицьку Церкву,тобто набула  статус юридичної  особи зі всіма  юридичними правами і свободами в Україні. Слава Богові за нову святиню! На фото: такою Церква була до пожежі у 2008 році . Такою є зараз
YouTube player
YouTube player
      Степан БОРУЦЬКИЙ